Yritysilmeen suunnittelu

Suunnittelemme logoja ja liikemerkkejä, jotka kestävät aikaa ja toimivat monenlaisissa ympäristöissä.

PALVELUT: LOGON JA YRITYSILMEEN SUUNNITTELU

Logo yritykselle

Ensivaikutelma luodaan logolla

Logo on nimen visuaalinen kirjoitusmuoto, merkki tai näiden yhdistelmä. Hyvä logo on yksinkertainen, omaperäinen, huomiotaherättävä ja ennen kaikkea mieleenpainuva. Logo on merkittävässä roolissa yrityksen markkinoinnissa ja hyvin suunniteltu logo toimii käytössä pitkään. Siksi on hyvä käyttää ammattilaista sen suunnittelussa.

PYYDÄ TARJOUS
PALVELUT: LOGON JA YRITYSILMEEN SUUNNITTELU

Yritysilmeen suunnittelu

Viestinnässä käytettävä fontti, värit ja kuvitus vaikuttavat yrityksen mielikuvaan.

Taistelu asiakkaista saattaa olla monella alalla kiivasta, mutta siihen on tarjolla paljon työkaluja. Visuaalinen yritysidentiteetti on merkittävä tekijä, jolla voidaan erottua kilpailijoista ja rakentaa imagoa. Hyvin suunniteltu logo on pieni ja yksinkertainen viestijä, mutta usein kokoonsa nähden lyömättömän tehokas.

Yritysilmeestä puhuttaessa muita viestimisvälineitä ovat tunnusvärit, brändivalokuvat ja grafiikka, sekä yhä enemmän arvostettu typografia. Typografia pienimmillään on fonttivalintoja verkkosivuille ja käyntikortteihin, mutta vallitsevana trendinä on käyttää sitä yhä hallitsevampana mainonnan ja viestinnän elementtinä.

Mistä elementeistä teidän yrityksenne visuaalinen identiteetti koostuu?

Mikäli tavoitteena on kehittää vanhaa tai luoda uutta yrityksen ilmettä, ota meihin yhteyttä.

Tarjouspyyntö

Kuva: Graafiseen ohjeistoon määritellään informaatiota ja käyttöohjeita visuaalisten elementtien käytöstä.

Yritysilmeen käyttöönotto

Hyvin suunniteltu yritysilme mukautuu helposti eri käyttökohteisiin.

Suunnittelun laatu todentuu, kun visuaalista ilmettä aletaan käyttämään. Käytön myötä huomataan välittyykö haluttu viesti katsojille, täsmääkö visuaalinen ilme yrityksen laatumielikuvan kanssa tai toimiiko logo teknisesti eri käyttötarkoituksissa? 

Hyvältä logolta saa siis odottaa paljon. Olkoon kyseessä sitten suuri brändi tai pienemmän kokoluokan yritys.